top of page

Cennik

* UWAGA! Ceny dotyczą pacjentów prywatnych, korzystających z naszych usług jednorazowo. Pacjenci regularni mogą liczyć na zniżki przy wykupie więcej niż jednej usługi.

Pacjenci korzystający w NPPP Terapis z WWR korzystają z każdego rodzaju terapii konwencjonalnej ZA DARMO oraz mają zniżki na inne usługi i pakiety;

Konsultacje specjalistów

 

Psycholog (45-60 min)                                           140 zł

Pedagog/surdopedagog (45-60 min)                 140 zł

Logopeda (45-60 min) 

/surdologopeda, neurologopeda/            140 zł

Fizjoterapeuta  (60 min)                                  140 zł

                           (30 min)                                    110 zł

       

Terapeuta Integracji Sensorycznej

           - diagnoza SI (2 godz.) + opinia    360 zł

           - diagnoza SI poniżej 5 r.ż.

              (1 godz.) + opinia                         220 zł

           - terapia                                           140 zł

Terapia ręki                                                140 zł

 

Muzykoterapia

           - indywidualna                               140 zł

           - grupowa                                          40 zł

 

Kompleksowa terapia dziecka niesłyszącego

(obejmująca zajęcia z terapeutą będącym jednocześnie surdologopedą,

surdopedagogiem i psychologiem)                                                       140 zł

 

 

 

 

UWAGA!

 

Istnieje możliwość wykupienia pakietów terapeutycznych:

5+1 spotkanie gratis=700 zł

 

Specjalistyczne badania:

Badanie zaburzeń przetwarzania słuchowego          250 zł

/niedosłuchu centralnego/

Badanie psychologiczne:

            - Skala Inteligencji Wechslera WISC-V           150 zł

            - Niewerbalny Test Inteligencji Leitera          150 zł

            - Dziecięca Skala Rozwojowa                            150 zł

 * dodatkowo płatna opinia z wynikami badania.       80 zł

 

Badanie w kierunku zagrożenia dysleksją                 400 zł

(2 godziny) wraz z opinią   

 

Badanie pedagogiczne pod kątem

gotowości szkolnej (2 godziny) wraz z opinią           400 zł

Badanie pod kątem ADHD (Conners 3)                      200 zł                     

 

                   Dokumentacja

 

 

Opinia specjalisty na prośbę rodzica/opiekuna         80 zł

 

Opinia do szkoły/przedszkola                                      200 zł

(zbiorcza opinia z badania psychologicznego,

pedagogicznego, logopedycznego z zaleceniami)

 

Zaświadczenie o uczestnictwie w terapii                bezpłatnie

Treningi słuchowe 

Terapia Warnkego

Terapia Neuroflow /Aktywny Trening Słuchowy/

 

Terapia SPPS

Słuchawki Forbrain

Terapia Johansena

*treningi słuchowe dobierane i wyceniane są indywidualnie po konsultacji ze specjalistą

*Najczęściej podczas zajęć prowadzonych przez jednego z naszych specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog), wykorzystywane są dodatkowo treningi słuchowe w cenie wykupionych zajęć

                EEG Biofeedback

 

 

Jedno spotkanie 65 zł

Pakiet 10 spotkań 600 zł

Badania słuchu obwodowego

 

Audiometria tonalna 50 zł

Tympanometria 50 zł

Otoemisja 50 zł

 

(* przy wykonaniu kompletu 3 badań zniżka 120 zł)

Badanie w wolnym polu słuchowym 50 zł

Dopasowanie procesora mowy

firmy Cochlear

Dopasowanie jednego procesora 250 zł

Dopasowanie bilateralne 400 zł

bottom of page