Cennik

* UWAGA! Ceny dotyczą pacjentów prywatnych, korzystających z naszych usług jednorazowo. Pacjenci regularni mogą liczyć na zniżki przy wykupie więcej niż jednej usługi.

Pacjenci korzystający w NPPP Terapis z WWR korzystają z każdego rodzaju terapii konwencjonalnej ZA DARMO oraz mają zniżki na inne usługi i pakiety;

Konsultacje specjalistów

 

Psycholog (45-60 min)                                           120 zł

Pedagog/surdopedagog (45-60 min)                 120 zł

Logopeda (45-60 min) 

/surdologopeda, neurologopeda/            120 zł

Fizjoterapeuta  (60 min)                                  120 zł

                           (30 min)                                    90 zł

Konsultacja lekarska:

Otolaryngolog                                           150 zł

Audiolog                                                    150 zł

Foniatra                                                     150 zł

       

Terapeuta Integracji Sensorycznej

           - diagnoza SI (2 godz.) + opinia    250 zł

           - diagnoza SI (1 godz.) + opinia     150 zł

              (starsze dzieci)

           - diagnoza SI poniżej 5 r.ż.

              (1 godz.)                                         120 zł

           - terapia                                           120 zł

Terapia ręki                                                120 zł

 

Muzykoterapia

           - indywidualna                               100 zł

           - grupowa                                          30 zł

 

Kompleksowa terapia dziecka niesłyszącego

(obejmująca zajęcia z terapeutą będącym jednocześnie surdologopedą,

surdopedagogiem i psychologiem)                                                       120 zł

 

 

 

 

UWAGA!

 

Istnieje możliwość wykupienia pakietów terapeutycznych:

5+1 spotkanie gratis=600 zł

 

Specjalistyczne badania:

Badanie zaburzeń przetwarzania słuchowego          250 zł

/niedosłuchu centralnego/

Badanie psychologiczne:

            - Skala Inteligencji Wechslera WISC-R           150 zł

            - Niewerbalny Test Inteligencji Leitera          150 zł

            - Dziecięca Skala Rozwojowa                            150 zł

 

Badanie w kierunku zagrożenia dysleksją lub

centralnych zaburzeń prztwarzania słuchowego    120 zł

 

Badanie psychologiczne/pedagogiczne pod

kątem gotowości szkolnej                                             150 zł

 

 

Inne

 

Opinia specjalisty na prośbę rodzica/opiekuna         80 zł

Opinia o odroczeniu obowiązku szkolnego               100 zł

Opinia w sprawie dostosowania wymagań

edukacyjnych                                                                 100 zł

Treningi słuchowe 

Terapia Warnkego

Terapia Neuroflow /Aktywny Trening Słuchowy/

 

Terapia SPPS

Słuchawki Forbrain

*treningi słuchowe dobierane i wyceniane są indywidualnie po konsultacji ze specjalistą

*Najczęściej podczas zajęć prowadzonych przez jednego z naszych specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog), wykorzystywane są dodatkowo treningi słuchowe w cenie wykupionych zajęć

       

EEG Biofeedback

 

 

Jedno spotkanie 65 zł

Pakiet 10 spotkań 600 zł

Badania słuchu obwodowego

 

Audiometria tonalna 50 zł

Tympanometria 50 zł

Otoemisja 50 zł

 

(* przy wykonaniu kompletu 3 badań zniżka 120 zł)

Badanie w wolnym polu słuchowym 50 zł