top of page

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Administrator (NPPP Terapis) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: terapis.mikolow@gmail.com lub telefonicznie pod nr telefonu: 690 303 465.

bottom of page