Nasi specjaliści 

Zespół. Najmocniejszą stroną Terapis są ludzie - nasi terapeuci. Łączy nas wiedza i doświadczenie. Praca z dziećmi jest dla nas ideą, trochę ambicją, na pewno pasją.
 
Różni nas wiek, kierunki wykształcenia, temperamenty i charaktery. Łączy znacznie więcej: miłość do pracy z dziećmi, wieloletnie doświadczenie i pragnienie, aby Wam pomagać i spełniać Wasze marzenia.
 
Kompleksowa terapia wymaga wszechstronnej wiedzy z zakresu psychologii, logopedii, pedagogiki, fizjoterapii, dietetyki i itp., dlatego nasi pracownicy to grono specjalistów z różnych dziedzin.
 
Ludzie to nasza siła. Wierzymy, że wszystko jest możliwe. To, co wydaje się niemożliwe wymaga po prostu nieco więcej czasu.

#1

 

Barbara Kasica

 

– psycholog, surdologopeda, surdopedagog, tłumacz języka migowego; prowadzi kompleksową rehabilitacje słuchu i mowy dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu od prawie 30 lat; autorka wielu wystąpień i referatów na ogólnopolskich konferencjach dotyczących wspomagania rozwoju mowy dzieci z wadą słuchu oraz specjalistycznych artykułów dla logopedów; od 2006 r Koordynator Wojewódzki Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu Fundacji Orange ”Dźwięki Marzeń”; prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne ze studentami na kierunkach Logopedia, Neurologopedia oraz Surdologopedia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

 

W Terapis zajmuje się głównie kompleksową i wielopłaszczyznową terapią dziecka niesłyszącego.

Barbara Kasica Terapis
 
Katarzyna Kasica-Bańkowska Terapis

#2

 

Katarzyna Kasica-Bańkowska

 

— surdologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, dietetyk; diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną z elementami integracji sensorycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; prowadzi również zajęcia grupowe rozwijające umiejętności społeczne i twórcze; wprowadza swoim podopiecznym – indywidualnie do ich potrzeb – diety eliminacyjne i suplementację, zapewniając im lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Zainteresowania badawcze z dziedziny neurologopedii (afazja dziecięca, dyspraksja rozwojowa) oraz surdologopedii (szczególnie z zakresu terapii dzieci z niedosłuchem centralnym). Współautorka licznych wystąpień, artykułów oraz programu terapeutycznego VAV Program. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne ze studentami na kierunkach Logopedia, Neurologopedia, Integracja Sensoryczna.

#3

Joanna Błażejewska-Ziora

 

- pedagog, logopeda, neurologopeda kliniczny; od lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi; prowadzi diagnozę całościową niemowlaka oraz dziecka starszego z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych np. Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej; zajmuje się przede wszystkim pracą terapeutyczną małego dziecka (nieharmonijny rozwój, wady genetyczne), afazją dziecięcą oraz niedosłuchem centralnym;  zajmuje się również zaburzeniami artykulacji oraz dysleksją; w pracy łączy różne metody terapeutyczne; zajmuje się masażem orofacjalnym, integracją odruchów pierwotnych oraz karmieniem terapeutycznym; prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne ze studentami na kierunkach Logopedia i Neurologopedia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Jagoda Plackowska Terapis

#4

 

Jagoda Plackowska

 

- muzykoterapeuta, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na specjalności muzykoterapia oraz absolwentka PSM II stopnia w Katowicach w klasie skrzypiec.

Muzyka towarzyszyła jej od początku edukacji szkolnej. W szkole średniej zaczęła interesować ją praca z ludźmi potrzebującymi pomocy, w szczególności zaś praca terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi. Muzykoterapia daje możliwość połączenia tych dwóch pasji, a codzienne  obserwowanie ludzkich reakcji na muzykę potwierdza skuteczność tej oryginalnej metody pracy.

Od ponad pięciu lat pracuje jako muzykoterapeuta, prowadząc zajęcia z dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, wadą słuchu, a także młodzieżą z Domów Dziecka.

Swój warsztat pracy rozwija biorąc udział m.in. w: wymianie studenckiej w School of Music, Uniwersytet w Louisville (USA); warsztatach i obserwacjach w „Nordoff – Robbins Center of Music Therapy” w Londynie; III Międzynarodowej Konferencji Studentów Muzykoterapii we Wrocławiu.

W Terapis prowadzi grupowe zajęcia muzykoterapeutyczne, dzięki którym ich uczestnicy mogą odkrywać bogaty świat dźwięków i muzyki, poznając przy tym innych i dobrze się bawiąc. Podczas spotkań daje możliwość rozwoju na płaszczyźnie poznawczej, komunikacyjnej, społecznej, fizycznej i emocjonalnej.

IMG_1679.jpg

#5

Mirela Just

 

- psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener TUS, posiada
kwalifikacje do diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz do diagnozy
funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzia VB-MAPP. Od początku swojej
działalności zawodowej związana jest z pracą z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie
zdobywała pracując w różnych placówkach oświatowych. Ukończyła studia
kierunkowe na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. Podwyższała swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych:
„Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży” (Uniwersytet Śląski
Katowice) oraz „Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w
ujęciu praktycznym” (SWPS Katowice). Odbyła szereg szkoleń z zakresu
psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyła 3-modułowy kurs
bazowy - Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Aktualnie kształci się w kierunku
uzyskania licencji terapeuty behawioralnego. Zajmuje się diagnozą psychologiczną,
neuropsychologiczną oraz funkcjonalną, prowadzi konsultacje dla rodziców, zajęcia z
zakresu terapii psychologicznej oraz terapii funkcji poznawczych.

 

20210326_134103_edited.jpg

#6

Małgorzata Oleksa

 

- surdologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta ręki i metody treningu słuchowego A. Tomatisa. Od ponad 20 lat zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych, stymulacją rozwoju zdolności poznawczych oraz językowych dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała dzięki pracy w szkole, przedszkolach, poradni NFZ. Ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych, kursy kwalifikacyjne, doskonalące i szkolenia. Współautorka innowacji pedagogicznych o charakterze terapeutycznym.

Aparat słuchowy-

#7

 

Magdalena Klemens

 

- kierownik Sekretariatu;

- mgr fizyki medycznej, w Terapis zajmuje się badaniami słuchu obwodowego;

- specjalista EEG Biofeedback.

#8

 

Justyna Soblik

 

- pedagog;

- terapeuta ręki.

 

 

00000000000000000000000000prolil.jpg

#9

 

Liliana Sztabla

 

- surdologopeda, neurologopeda;

- pedagog.

 

 

#10

 

Agnieszka Pasieka-Gola

 

-  mgr fizjoterapii, terapeuta neurorozwojowy

Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, absolwentka studiów podyplomowych "Neurorozwojowa Terapia Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego".

Uczestniczka wielu kursów i szkoleń w tym kursu masażu, drenażu limfatycznego i szkolenia „Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Fizjoterapeuta w Górnośląskim Centrum Medycyny i Rehabilitacji AMED. 

Rehabilituje dzieci ze wszelkimi stanami patologicznymi układu nerwowego i narządu ruchu w wieku rozwojowym oraz wspomaga rozwój dzieci w zakresie szeroko pojętej normy.

 

#11

 

Klaudia Gącik

 

-  mgr fizjoterapii;

-  terapeuta Integracji Sensorycznej.

 

Dziecko w terapii mowy

#12

 

Anna Podrygała

 

- neurologopeda.

 

IMG_20180721_184814.jpg

#13

 

Magdalena Malcherek

 

-  mgr fizjoterapii;

-  terapeuta Integracji Sensorycznej;

-  oligofrenopedagog.

 

IMG_20190326_110712.jpg

#14

 

Anna Abramczyk

 

- logopeda;

- pedagog.

 

 

Physical Therapy Session

#15

 

Dorota Klama

 

-  mgr fizjoterapii;

-  terapeuta Integracji Sensorycznej.

 

#16

 

Magdalena Kaczmarczyk

 

- Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Surdopedagog i Tyflopedagog. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Instruktor fitness. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, masażu. Od 10 lat pracuje z młodzieżą w 1 LO w Mikołowie. „Zawsze chciałam pomagać ludziom wrócić do pełni sił i szybko dostrzegłam, że fizjoterapia jest drogą, która idealnie określa moje ambicje zawodowe. Praca z dziećmi jak i młodzieżą daje mi wiele satysfakcji. Dzięki ciągłej pracy nad własnym rozwojem, nieustannemu pogłębianiu wiedzy i umiejętności mogłam na nowo spojrzeć na aspekty definiujące zdrowie i chorobę. Praca z ludźmi jest moją ogromną pasją i radością.”

 

54435702_321524302048346_243299020313722
Gry Urodzinowe

#17

 

Gabriela Kłuś

 

-  mgr fizjoterapii.

 

Psycholog

mgr Barbara Kasica

mgr Mirela Just

Logopeda

mgr Katarzyna Kasica-Bańkowska (surdo)

mgr Barbara Kasica (surdo)

mgr Joanna Błażejewska-Ziora (neuro)

mgr Małgorzata Oleksa (surdo)

mgr Liliana Sztabla (surdo, neuro)

mgr Anna Podrygała (neuro)

mgr Anna Abramczyk

Pedagog

mgr Barbra Kasica (surdo)

mgr Magdalena Kaczmarczyk (surdo i tyflo)

mgr Magdalena Malcherek (oligofreno)

mgr Joanna Bałżejewska-Ziora

mgr Małgorzata Oleksa (oligofreno)

mgr Anna Abramczyk

mgr Liliana Sztabla

mgr Justyna Soblik

Fizjoterapeuta/ Terapeuta SI

mgr Agnieszka Pasieka-Gola

mgr Klaudia Gącik

mgr Magdalena Malcherek

mgr Gabriela Kłuś

mgr Dorota Klama

mgr Magdalena Kaczmarczyk

mgr Katarzyna Kasica-Bańkowska