top of page

Nasi specjaliści 

Zespół. Najmocniejszą stroną Terapis są ludzie - nasi terapeuci. Łączy nas wiedza i doświadczenie. Praca z dziećmi jest dla nas ideą, trochę ambicją, na pewno pasją.
 
Różni nas wiek, kierunki wykształcenia, temperamenty i charaktery. Łączy znacznie więcej: miłość do pracy z dziećmi, wieloletnie doświadczenie i pragnienie, aby Wam pomagać i spełniać Wasze marzenia.
 
Kompleksowa terapia wymaga wszechstronnej wiedzy z zakresu psychologii, logopedii, pedagogiki, fizjoterapii, dietetyki i itp., dlatego nasi pracownicy to grono specjalistów z różnych dziedzin.
 
Ludzie to nasza siła. Wierzymy, że wszystko jest możliwe. To, co wydaje się niemożliwe wymaga po prostu nieco więcej czasu.

#1

 

Barbara Kasica

 

– psycholog, surdologopeda, surdopedagog, tłumacz języka migowego; prowadzi kompleksową rehabilitacje słuchu i mowy dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu od prawie 30 lat; autorka wielu wystąpień i referatów na ogólnopolskich konferencjach dotyczących wspomagania rozwoju mowy dzieci z wadą słuchu oraz specjalistycznych artykułów dla logopedów; od 2006 r Koordynator Wojewódzki Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu Fundacji Orange ”Dźwięki Marzeń”; prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne ze studentami na kierunkach Logopedia, Neurologopedia oraz Surdologopedia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

 

W Terapis zajmuje się głównie kompleksową i wielopłaszczyznową terapią dziecka niesłyszącego.

Barbara Kasica Terapis
Terapeuci
Katarzyna Kasica-Bańkowska Terapis

#2

 

Katarzyna Kasica-Bańkowska

 

— surdologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, dietetyk; diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną z elementami integracji sensorycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; prowadzi również zajęcia grupowe rozwijające umiejętności społeczne i twórcze; wprowadza swoim podopiecznym – indywidualnie do ich potrzeb – diety eliminacyjne i suplementację, zapewniając im lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Zainteresowania badawcze z dziedziny neurologopedii (afazja dziecięca, dyspraksja rozwojowa) oraz surdologopedii (szczególnie z zakresu terapii dzieci z niedosłuchem centralnym). Współautorka licznych wystąpień, artykułów oraz programu terapeutycznego VAV Program. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne ze studentami na kierunkach Logopedia, Neurologopedia, Integracja Sensoryczna.

#3

Joanna Błażejewska-Ziora

 

- pedagog, logopeda, neurologopeda kliniczny; od lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi; prowadzi diagnozę całościową niemowlaka oraz dziecka starszego z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych np. Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej; zajmuje się przede wszystkim pracą terapeutyczną małego dziecka (nieharmonijny rozwój, wady genetyczne), afazją dziecięcą oraz niedosłuchem centralnym;  zajmuje się również zaburzeniami artykulacji oraz dysleksją; w pracy łączy różne metody terapeutyczne; zajmuje się masażem orofacjalnym, integracją odruchów pierwotnych oraz karmieniem terapeutycznym; prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne ze studentami na kierunkach Logopedia i Neurologopedia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Jagoda Plackowska Terapis

#4

 

Jagoda Plackowska

 

- muzykoterapeuta, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na specjalności muzykoterapia oraz absolwentka PSM II stopnia w Katowicach w klasie skrzypiec.

Muzyka towarzyszyła jej od początku edukacji szkolnej. W szkole średniej zaczęła interesować ją praca z ludźmi potrzebującymi pomocy, w szczególności zaś praca terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi. Muzykoterapia daje możliwość połączenia tych dwóch pasji, a codzienne  obserwowanie ludzkich reakcji na muzykę potwierdza skuteczność tej oryginalnej metody pracy.

Od ponad pięciu lat pracuje jako muzykoterapeuta, prowadząc zajęcia z dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, wadą słuchu, a także młodzieżą z Domów Dziecka.

Swój warsztat pracy rozwija biorąc udział m.in. w: wymianie studenckiej w School of Music, Uniwersytet w Louisville (USA); warsztatach i obserwacjach w „Nordoff – Robbins Center of Music Therapy” w Londynie; III Międzynarodowej Konferencji Studentów Muzykoterapii we Wrocławiu.

W Terapis prowadzi grupowe zajęcia muzykoterapeutyczne, dzięki którym ich uczestnicy mogą odkrywać bogaty świat dźwięków i muzyki, poznając przy tym innych i dobrze się bawiąc. Podczas spotkań daje możliwość rozwoju na płaszczyźnie poznawczej, komunikacyjnej, społecznej, fizycznej i emocjonalnej.

IMG_1679.jpg

#5

Mirela Just

 

- psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener TUS, posiada
kwalifikacje do diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz do diagnozy
funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzia VB-MAPP. Od początku swojej
działalności zawodowej związana jest z pracą z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie
zdobywała pracując w różnych placówkach oświatowych. Ukończyła studia
kierunkowe na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. Podwyższała swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych:
„Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży” (Uniwersytet Śląski
Katowice) oraz „Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w
ujęciu praktycznym” (SWPS Katowice). Odbyła szereg szkoleń z zakresu
psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyła 3-modułowy kurs
bazowy - Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Aktualnie kształci się w kierunku
uzyskania licencji terapeuty behawioralnego. Zajmuje się diagnozą psychologiczną,
neuropsychologiczną oraz funkcjonalną, prowadzi konsultacje dla rodziców, zajęcia z
zakresu terapii psychologicznej oraz terapii funkcji poznawczych.

 

20210326_134103_edited.jpg

#6

Małgorzata Oleksa

 

- surdologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta ręki i metody treningu słuchowego A. Tomatisa. Od ponad 20 lat zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych, stymulacją rozwoju zdolności poznawczych oraz językowych dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała dzięki pracy w szkole, przedszkolach, poradni NFZ. Ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych, kursy kwalifikacyjne, doskonalące i szkolenia. Współautorka innowacji pedagogicznych o charakterze terapeutycznym.

IMG-6732.jpg

#7

 

Marta Marek

 

- kierownik Sekretariatu;

#8

 

Justyna Soblik

 

- pedagog;

- terapeuta ręki.

 

 

zdjęcie_terapis.jpeg

#9

 

Katarzyna Sordyl

- pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki oraz EEG biofeedback;
- absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej. Ukończyła podyplomowe studia kwalifi
kacyjne„Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogik. Uzyskała kwalifikacje z zakresu terapii EEG biofeedback oraz terapii ręki. Odbyła wiele szkoleń z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.
Od wielu lat pracuje w szkole integracyjnej jako pedagog współorganizujący kształcenie specjalne udzielając profesjonalnego wsparcia dzieciom z różną niepełnosprawnością oraz ich
opiekunom.

 

 

#10

 

Agnieszka Pasieka-Gola

 

-  mgr fizjoterapii, terapeuta neurorozwojowy

Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, absolwentka studiów podyplomowych "Neurorozwojowa Terapia Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego".

Uczestniczka wielu kursów i szkoleń w tym kursu masażu, drenażu limfatycznego i szkolenia „Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Fizjoterapeuta w Górnośląskim Centrum Medycyny i Rehabilitacji AMED. 

Rehabilituje dzieci ze wszelkimi stanami patologicznymi układu nerwowego i narządu ruchu w wieku rozwojowym oraz wspomaga rozwój dzieci w zakresie szeroko pojętej normy.

 

Physical Therapy Session

#11

 

Izabela Kopaczyńska

 

-  mgr fizjoterapii;

-  terapeuta Integracji Sensorycznej.

 

Ksylofon

#12

 

Marta Postułka

 

- muzykoterapeuta

 

IMG_20180721_184814.jpg

#13

 

Magdalena Malcherek

 

-  mgr fizjoterapii;

-  terapeuta Integracji Sensorycznej;

-  oligofrenopedagog.

 

IMG_20190326_110712.jpg

#14

 

Anna Abramczyk

 

- Logopeda, neurologopeda kliniczny, pedagog, terapeuta ręki I i II stopnia. Absolwentka Neurologopedii Klinicznej na Śląskim Uniwerytecie Medycznym oraz Logopedii na Uniwerystecie Śląskim w Katowicach. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i dorosłych z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych: elektrostymulacji, terapii miofunkcjonalnej, kinesjotapingu, masażu logopedycznego. Od wielu lat pracuje jako logopeda i nauczyciel oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Physical Therapy Session

#15

 

Małgorzata Badora

 

-  mgr fizjoterapii;

-  terapeuta Integracji Sensorycznej.

 

#16

 

Magdalena Kaczmarczyk

 

- Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Surdopedagog i Tyflopedagog. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Instruktor fitness. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, masażu. Od 10 lat pracuje z młodzieżą w 1 LO w Mikołowie. „Zawsze chciałam pomagać ludziom wrócić do pełni sił i szybko dostrzegłam, że fizjoterapia jest drogą, która idealnie określa moje ambicje zawodowe. Praca z dziećmi jak i młodzieżą daje mi wiele satysfakcji. Dzięki ciągłej pracy nad własnym rozwojem, nieustannemu pogłębianiu wiedzy i umiejętności mogłam na nowo spojrzeć na aspekty definiujące zdrowie i chorobę. Praca z ludźmi jest moją ogromną pasją i radością.”

 

54435702_321524302048346_243299020313722
image0.jpeg

#17

 

Klaudia Piecha

 

- psycholog, terapeuta SI, terapeuta ręki, trener TUS,
- Ukończyła stud
ia kierunkowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Swoją wiedzę zdobywa i uzupełnia uczestnicząc w kursach oraz szkoleniach.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia z
zakresu terapii psychologicznej. Ważne jest dla niej stworzenie bezpiecznej i przyjaznej relacji terapeutycznej z dzieckiem.
Prywatnie mama Nikodema i pasjonatka kultury Hiszpanii.

 

Ola Guca.jpg

#18

 

Aleksandra Guca

 

- mgr filologii polskiej, absolwentka Logopedii na Uniwersytecie Śląskim oraz Neurologopedii klinicznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu diagnozy i terapii niemowlęcia oraz małego dziecka, w swojej pracy wykorzystuje m. in. masaż logopedyczny, terapię miofunkcjonalną oraz elastyczny terapeutyczny taping według podejścia Esther de Ru.

 

#19

Sylwia Stypa

 

- neurlogopeda.

 

DSC08290.JPG

#20

 

Agnieszka Mazur-Niedbala

 

- fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath Baby, PNF w Pediatrii, Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara 

 

#21

 

Ewelina Majewska

 

- psycholog;

 

Psycholog

mgr Barbara Kasica

mgr Mirela Just

mgr Klaudia Piecha

mgr Mirela Just

Logopeda

mgr Katarzyna Kasica-Bańkowska (surdo)

mgr Barbara Kasica (surdo)

mgr Joanna Błażejewska-Ziora (neuro)

mgr Małgorzata Oleksa (surdo)

mgr Anna Podrygała (neuro)

mgr Anna Abramczyk (neuro)

mgr Aleksandra Guca (neuro)

mgr Sylwia Stypa (neuro)

Pedagog

mgr Barbra Kasica (surdo)

mgr Magdalena Kaczmarczyk (surdo i tyflo)

mgr Magdalena Malcherek (oligofreno)

mgr Joanna Bałżejewska-Ziora

mgr Małgorzata Oleksa (oligofreno)

mgr Anna Abramczyk

mgr Justyna Soblik

mgr Katarzyna Sordyl (oligofreno)

Fizjoterapeuta/ Terapeuta SI

mgr Agnieszka Pasieka-Gola

mgr Agnieszka Mazur-Niedbala

mgr Magdalena Malcherek

mgr Magdalena Kaczmarczyk

mgr Katarzyna Kasica-Bańkowska

mgr Izabella Kopaczyńska

mgra Małgorzata Badora

bottom of page